Skip
Gratis verzending vanaf 100€: momenteel ongeveer

benuta GmbH

Identiteit

De website benuta.nl (hierna de « Site ») is eigendom van en wordt geëxploiteerd door het bedrijf benuta GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht met een kapitaal van € 25.000, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd
benuta.nl

benuta GmbH
Hohe Str. 87
D-53119 Bonn
Duitsland
Ingeschreven in het handelsregister van de Bonn bedrijven onder HRB 9948

Wettelijke vertegenwoordigers Monika Adler, Ali Bagheri, managers.

EU BTW-nummer.: DE 223399837

Telefoon: +31 97 010281021 van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u

E-Mail: [email protected]
Web: benuta.nl

Verantwoordelijk volgens § 18 Abs. 2 MStV (V.i.S.d.P.):
Ali Bagheri
Hohe Str. 87
53119 Bonn

Link naar het platform van de Europese Commissie in overeenstemming met de verordening ODR consumenten (Verordening van Online consumentengeschillen).

Intellectueel eigendom

De site is een intellectueel werk beschermd door de wet. De inhoud, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's en presentaties zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en de titel van intellectuele eigendom. Het is hetzelfde in de database op de Site. Het bedrijf benuta GmbH verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, zonder recht op souslicencier over de inhoud van de site, en dit om de eenvoudige toegang, navigatie en het gebruik met betrekking tot de Site. Deze licentie geeft u geen recht toe te kennen, in het bijzonder voor commerciële exploitatie van dergelijke content.

Merken

Bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens op de site worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving. Elk gebruik, reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van alle of een deel van een van de bovenstaande tekenen zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Persoonsgegevens

Voor informatie met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om te verwijzen naar onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om het beste van onze capaciteiten de juistheid en tijdigheid van de informatie beschikbaar op de site. Wij behouden ons het recht om te corrigeren en de inhoud van de site op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aan de bezoekers van de site om de informatie op de website controleren via andere middelen, met inbegrip van door direct contact met ons op. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid (a) voor eventuele onjuistheden of weglatingen met betrekking tot informatie beschikbaar op de site, (b) voor de schade als gevolg van een wijziging van de informatie op de website veroorzaakt door een mogelijke frauduleuze manipulatie informatie, uitgevoerd door derden en © enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt als gevolg van een persoon de toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik Site en / of krediet gegeven aan enige informatie die direct of indirect van de laatste. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van het bedrijf benuta SAS en / of de dood van een consument of persoonlijk letsel van de laatste als gevolg van een fout van de samenleving benuta GmbH.


aansprakelijkheid (a) voor eventuele onjuistheden of weglatingen met betrekking tot informatie beschikbaar op de site, (b) voor de schade als gevolg van een wijziging van de informatie op de website veroorzaakt door een mogelijke frauduleuze manipulatie informatie, uitgevoerd door derden en © enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt als gevolg van een persoon de toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik Site en / of krediet gegeven aan enige informatie die direct of indirect van de laatste. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van het bedrijf benuta SAS en / of de dood van een consument of persoonlijk letsel van de laatste als gevolg van een fout van de samenleving benuta GmbH.